Stichting Mebi

Stichting Mebi  is opgericht door Ben en Mia Oppelaar.


Samen met 5 medebestuursleden willen wij proberen een positieve bijdrage te leveren aan de samenleving op plaatsen waar mensen het financieel minder getroffen hebben, buiten Nederland.

Doelstelling en beleid

Wij willen financieel projecten steunen en/of opzetten op het gebied van gezondheid, onderdak, onderwijs en werkgelegenheid. Wij willen stimuleren dat de mensen ter plaatse de inzet en arbeid inbrengen en wij (voor een deel) het geld, zodat de mensen zich ook betrokken voelen. Het doel is vooral om mensen met onze hulp kansen te bieden voor de toekomst. Gezondheid is natuurlijk de basis om een toekomst te hebben. Onderdak is een eerste levensbehoefte. Als mensen een gerichte opleiding krijgen hebben zij meer kans op werk en kunnen zo voor zichzelf en hun gezin zorgen. Mensen die een eigen bedrijfje willen beginnen kunnen wij financieel steunen middels een gift of een lening (microkrediet).

 

Ons Logo

 

  Toekomst - Verbond - Hoop
 

Vrede - Vrijheid
 
Licht - Warmte
 


M E N U

Home


Afrika
(update 10-2015)

Projecten

Contact

 

 


 

 

 

 

Rekening nummer Stichting Mebi

Rabobank nummer
NL23 RABO 0156 6295 18


x

x
Stichting Mebi is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
x
Vanaf 1 januari 2010 is Stichting Mebi door de belasting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

x


Copyright 2013 apadasiny.nl