Contact Gegevens
 
Boerweg 40
8166 HM  EMST
Tel.nr. 0578 661 494
 
Fiscaal nummer 821733552
Kamer van Koophandel nummer 08214986
Rabobank nr NL23 RABO 0156 6295 18

Financiele verantwoording:
  Staat van baten en laste
  Jaaruitgaven per doelgroep

 

 Bestuur: (alle bestuursleden zijn onbezoldigd)
 

Mia Oppelaar
Voorzitter

Ben Oppelaar
 
Penningmeester

Mark Boerman
Secretaris
     

Aad van Es

Els Green

Mieneke Spanje

Roebert BoschM E N U

Home


Afrika
(update 10-2015)

Projecten

Contact

 

 

 

Rekening nummer Stichting Mebi

Rabobank nr
NL23 RABO 0156 6295 18


x

x
Stichting Mebi is aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).
x
Vanaf 1 januari 2010 is Stichting Mebi door de belasting aangemerkt als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling).

x


Copyright 2013 apadasiny.nl